top of page

Zpracování osobních údajů a používání cookies

1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je obchodní společnost Daily Energy s.r.o., IČO: 05298172, se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261420 (dále též: „správce“ či „Poskytovatel“).

 

2 Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3

email: martina.opava@dailyenergy.cz 

telefon: +420 602 772 724

 

3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

5 Správce zpracovává osobní údaje, které mu Objednatel poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Objednávky.

6 Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje Objednatele a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

7 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • a. plnění smlouvy mezi Objednatelem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • b. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • c. souhlas Objednatele se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

8 Účelem zpracování osobních údajů je

 • a. vyřízení Objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Objednatelem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • b. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

9 Dochází-li ke zpracování osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů správce, má subjekt údajů možnost na žádost získat informace z posouzení vyváženosti zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR .

10 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

11 Správce uchovává osobní údaje

 • a. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Objednatelem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

 • b. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

12 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Tím není dotčeno právo subjektu na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR.

13 Zpracování osobních údajů podle učelu

 • a. V případě elektronické komunikace
  Pokud poptáváte naše produkty a služby, nebo využijete možnost bezplatné online konzultace, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím rezervačního kalendáře. Jsou to zejména jméno, příjmění a emailová adresa.
  Důvod: Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb. V případě online konzultace email použijeme také na zaslání odkazu na schůzku přes Zoom a na automatickou připomínku.
  Právní titul: Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
  Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat: Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

 • b. V případě nákupu
  Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, příp. firemní údaje a telefonní číslo.
  Důvod: Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací).
  Právní titul: Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.
  Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat: Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 • c. Pro zasílání newsletterů (obchodních sdělení)
  Pokud jste se v minulosti přihlásili k odběru novinek přes elektronický formulář, nebo jste jako nakupující zákazník potvrdili váš souhlas s jejich zasíláním ověřením vaší emailové adresy, použijeme vaši e-mailovou adresu a jméno pro rozesílku našich novinek.
  Právní titul: Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – udělení souhlasu se zpracováním svých osobních údajů subjektu pro jeden či více konkrétních účelů.
  Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat: do 2 let od posledního otevření našeho obchodního zdělení nebo do momentu odhlášení se z odběru novinek. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím odkazu v patičce emailu nebo nás kontaktujte na: martina.opava@dailyenergy.cz.

 • c. zajišťující marketingové služby.

14 Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí (mimo EU).

15 Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem a prodejem na našem webu. Jsou to:

 • provozovatel webové platformy Wix (Wix.com Ltd., 5 Yunitsman Street, Tel Aviv, 6936025, Israel)

 • provozovatel emailingové platformy Ecomail (společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 223183)

 • společnost Zásilkovna podílejíci se na expedici zboží (společnost Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139387)

 • společnost Comgate podílejíci se na expedici plateb (společnost Comgate a.s., Aupark – Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, IČ: 279 24 505, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B vložka 3755)

 • společnost PayU podílejíci se na expedici plateb (PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, Polsko, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Poznań – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399)

 • provozovatel prodejné platformy SimpleShop (společnost Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín, IČ: 24197190, zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187755)

16 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu a odpovídajícím nastavení webové prohlížeče Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 • a. Nezbytné cookies - Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.

 • b. Analytické a marketingové cookies - Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu lze sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat nabízené služby.

17 Konkrétně se používají cookies:

 • a. Nezbytné cookies

Cookies externaFontsLoaded

Účel Pomáhá s načítáním fontů

Cookies NOCHACHE

Účel Pomáhá s rychlostí načítání webu

Cookies PHPSESSID

Účel Slouží k identifikaci přihlášení

Cookies previousURL

Účel Ukládá předchozí navštívenou stránku

Cookies referal

Účel Pomáhá s identifikací předchozího zdroje návštěv

Cookies mccid a mceid

Účel Interní informace pro zajištění správného chodu stránek

Cookies SRV_id

Účel Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti

Cookies CookiesOK

Účel Souhlas s použitím cookies

 

 • b. Analytické cookies

 

Cookies (služba) Google Analytics

Účel Pomáhá s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu

Podmínky služby Google Analytics

Cookies (služba) 

Smartlook a Smartsupp

Účel Pomáhá s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu a komunikaci s klienty

Podmínky služby Smartlook a Smartsupp

Cookies (služba) 

Google Optimize

Účel Používá se k vyhodnocováním úspěšnosti a zlepšování webu

Podmínky služby Google Optimize

 

 • c. Marketingové cookies

Cookies (účel) Google Adwords

Účel  Používá se Adwords k cílení reklamy

Podmínky služby Google Adwords

Cookies (účel) Seznam Sklik

Účel  Používá se Sklik k cílení reklamy

Podmínky služby Sklik

Cookies (účel) Lead Hub

Účel  Používá se Lead Hub pro e-mailing

 

Cookies (účel) Facebook audience

Účel  Používá se Facebook k cílení reklamy

Podmínky služby Facebook

Cookies (účel) Twitter

Účel  Používá se Twitter k cílení reklamy

Podmínky služby Twitter

Cookies (účel) LinkedIn

Účel  Používá se LinkedIn k cílení reklamy

Podmínky služby LinkedIn

 

18 Za podmínek stanovených v GDPR subjekt osobních údajů má:

 • a. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • b právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

 • c. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

 • d. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

 • e. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

 • f. právo odvolat souhlas se zpracováním udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Těchto svých práv se může domáhat přímo u správce, a to písemně nebo elektronicky na kontaktní adrese nebo emailu správce, které jsou uvedeny v čl. 11 odst. 11.2 těchto podmínek.

Dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, anebo u dozorového úřadu členského státu EU v místě bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde k údajnému porušení GDPR došlo, v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

18 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto podmínky jsou účinné od 3. 5. 2024.

bottom of page