top of page
Kvíz energetické typologie

Teorie 4 energií pro šťastný život

4 energie, 4 elementy

Poznání sebe sama díky Teorii 4 energií vám přinese

 • nový pohled na život.

 • strukturu, o kterou se můžete opřít.

 • laskavost, která je nutná pro naše sebe-přijetí.

 • nadhled, který je nutný pro nové vize, nápady a kreativu v životě.

 • sílu, která nás pohání směrem k našim snům.

martina wojtylová opava_edited.jpg
Každý den mi teorie pomáhá v...
 • Úspěšném podnikání

 • Zdravém životním stylu

 • Navazování nových kontaktů

 • Harmonickém vnitřním nastavení

 • Komunikaci s okolím

 • Vnitřní odhodlanosti

 • Plánování a vytyčení si cílů

 • Pochopení druhých

 • Zvládání mých životních rolí

 • Partnerství

 • Autentičnosti

 • Pozitivním nastavení mysli

 • Image a Stylingu

 • Sebedisciplíně

Energie je vše...

Poznejte, která je vaše zdrojová energie

Jste bojovnice, stratég, pečovatelka, nebo společnice?

Stratég

Energie VODA – STRATÉG

Energie, která je velmi chytrá, hloubavá, vynalézavá, neustále hledá řešení a inovuje aktuální stav. Tato energie nás nutí vypadat a jednat „chytře“. Chceme být respektovaní a znalí svého oboru. V této energii se skvěle vytvářejí plány a strategie, diskutuje se nad inovacemi, hodnotí se detail a hloubka.

Tato modrá a paradoxně „suchá“ energie je štiplavá a studená. Stejně tak se chováme i my sami, pokud v nás energie stratéga převládá. Lidé s touto energií vysílají jasnou zprávu: „Já tomu rozumím.“

Bojovník

Energie OHEŇ – BOJOVNÍK

Energie, která je rychlá, spalující, přímá a bouřlivá. Je v ní síla, které nedokáže nikdo konkurovat. Je to energie, která nás pohání vpřed, nezávisle na tom, zda jsme připraveni či nikoliv. Spalující, rozhodná a tvrdá energie, která má své skvělé uplatnění, když je potřeba rychlého rozhodování, řešení, strhnutí davu k aktivitě, vyjasnění cíle a „vyběhnutí“ na trať. Tato energie může být velmi přínosná a stejně tak i krutá. Stejně jako oheň je dobrý sluha, ale špatný pán, musíme ji mít pevně pod kontrolou. Lidé s energií ohně vysílají zprávu: „Já zvítězím.“

Pečovatel

Energie ZEMĚ – PEČOVATEL

Energie, která je klidná, vytrvalá, pomalá a láskyplná. Je plná dlouhodobosti, trpělivosti, péče a upřímného zájmu o druhé. V této energii se nádherně tvoří, komunikuje, pomáhá. K energii Země patří víra v základní koloběh života, v myšlenku, že vše má svůj čas, že důležitější jsou lidé než cíle.

Pečovatel je pak typicky člověk se zlatým srdcem, který však může být mnohdy ostatními pro svou dobrotu zneužíván. Lidé v této energii vysílají zprávu: „Já se postarám.“

Společník

Energie VZDUCH – SPOLEČNÍK

Energie veselá, radostná, jiskřivá a lehounká jako vánek. Cvrliká, pokukuje, tančí, pobíhá, nezastaví se a je vždy tam, kde se něco šustne. Vzduch je všude, kde je život. Lehkost bytí může hraničit až s nedůsledností, zbrklostí a zlehčováním situace, na druhou stranu lidé – Společníci v energii vzduchu, se vždy znovu rozletí do oblak jakoby nic. Jejich pozitivní energie je až nakažlivá, takže pozor morousové! :) Lidé v této energii vysílají zprávu: „Já vás nabiju energií“.

DISCLAMER  |  Daily Energy s. r.o. a všechny nabídky na těchto webových stránkách si nečiní nárok na diagnostiku nebo léčbu jakýchkoli duševních nebo fyzických stavů, nemocí nebo jejich projevů. Před zahájením nebo ukončením užívání jakékoli formy a druhu léků se prosím poraďte se svým lékařem. Pokud máte fyzické nebo zdravotní potíže (mimo jiné: těhotenství, astma, výskyt záchvatů, srdeční onemocnění nebo panickou poruchu), měli byste okamžitě vyhledat svého lékaře.

bottom of page